ČITANKA ZA ČETVRTI RAZRED SREDNjIH STRUČNIH ŠKOLA | EDUKA

1,040.00 RSD

U potpunosti odgovara Nastavnom planu i programu.
– Sadrži brižljivo osmišljenu didaktičko-metodičku aparaturu, neophodnu za rad na času i podsticajnu učenicima za dalja istraživanja u okviru domaćih zadataka i dodatne nastave.
– Brojna pitanja za razgovor na času, istraživanja i tumačenja – prate objašnjenja književnoteorijskih pojmova, izvodi iz relevantne literature, autopoetički zapisi, iskazi savremenika koji ocrtavaju duh vremena, karakteristike koje se tiču jezika i stila svakog od zastupljenih pisaca, zanimljivosti i sinteze.
– Učenicima se pruža mogućnost da biraju zadatke prema svojim postignućima, sklonostima i potencijalima. –
– Dodatni materijal – na kompakt disku i u štampanom obliku – čine sinteze i testovi sa zadacima za samoprocenu.
– Bogato je likovno opremljena reprodukcijama reprezentativnih dela likovne umetnosti, prilozima iz arhitekture, filma, pozorišta; dokumentarističkim fotografijama, fotografijama pisaca, plakata i naslovnih strana književnih dela i časopisa.

Nema na zalihama

Opis

Autori: dr Olivera Radulović,

dr Jelena Angelovski i Jelena Žurić