ENJOYING ENGLISH 8 -udžbenik engleskog za 8 razred osnovne škole | Zavod za udžbenike

793.10 RSD

ENJOYING ENGLISH 8 – ENGLESKI JEZIK za osmi razred osnovne škole

 

Udžbenik za 8. razred, 8. godina učenja obuhvata teme bliske interesovanjima tinejdžera. Na kraju svake tematske celine dati su projekti za grupni rad radi aktivne upotrebe naučenog gradiva i deo za samoevaluaciju koji omogućava učenicima da prate svoj napredak. Pored elemenata britanske i američke kulture, koji su uvedeni u udžbenicima za prethodne razrede, uvode se i elementi australijske kulture. Udžbenik ima u prilogu audio kompakt disk i koristan dodatak u obliku knjižice – Grammar summary – pregled celokupne gramatičke građe obrađene u osnovnoj školi.

Nema na zalihama