FILOZOFIJA – Udžbenik filozofije namenjen je četvrtom razredu gimnazija, srednjih stručnih i umetničkih škola | Novi Logos

890.00 RSD

„Ovaj udžbenik napisan je sa željom da se istorija filozofije izloži kao istorija filozofskih problema i rešenja tih problema. Time bi se ukazalo na srž ove discipline: da uvek postavlja pitanja i tamo gde na prvi pogled sve izgleda poznato.

Različita rešenja filozofskih problema u raznim kulturnim epohama s jedne strane, osvetljavaju „duh“ tih epoha čime učenik stiče opštu kulturu. s druge strane, različita rešenja, tj. filozofska stanovišta, podrazumevaju određenu argumentaciju koja je od suštinskog značaja za filozofiju. Namera je pisca ovog udžbenika da učenik shvati da u filozofiji nema neoborivih argumenata: svako stanovište može da se brani određenim argumentima, ali i napada kontraargumentima. Time filozofija kao nastavni predmet doprinosi sticanju logičke kulture učenika (kao nastavak izučavanja logike u trećem razredu). Uverenje je autora ovog udžbenika da je logička kultura bitna za svakog učenika bez obzira koju će profesiju izabrati.

Filozofski pristup stvarima, čije je jedno od obeležja sagledavanje stvari iz različi-tih uglova, pomaže učeniku u sticanju kritičkog duha. To ga, s jedne strane, čuva od slepog pokoravanja autoritetima, a s druge, uči toleranciji koja nam je, u društvu u kojem živimo, kao i u uslovima savremenog sveta, toliko potrebna.

Na kraju, ali možda za udžbenik najvažnije, čini mi se da samo takvim pristupom učeniku mogu postati razumljive teške filozofske teorije čime bi se, nadam se, oslobodili „bubanja“ filozofije.“

Nema na zalihama

Opis

Autor
Milanka Radić Tadić