Matematika 6, „Znam za više” | Klet

299.00 RSD

Matematika 6, „Znam za više” – objašnjenja i vežbanja za bolje ocene

U potpunosti odgovara  planu i programu za nastavni predmet Matematika za šesti razred osnovne škole.

Pomaže učenicima u napredovanju i učenju matematike i na zanimljiv način ih vodi ka znanju za bolju ocenu. Da bi napredovanje bilo brže, a rešavanje zadataka lakše, na početku svake nastavne jedinice dati su primeri i razni crteži koji podsećaju učenike na najvažnija pravila i postupke koje su naučili na času. Na taj način mogu uspešno i samostalno da rešavaju zadatke.

Nakon uvodnih napomena nalaze se zadaci koji su poređani po težini. Ukoliko učenici urade sve zadatke iz zbirke, uvežbaće ono što su već naučili, ali i uočiti nešto što su propustili tokom učenja.

Rešenja na kraju zbirke učenicima služe da provere svoj rad.

Zbirka „Znam za više“ – Matematika 6 sadrži:

  • 88 strana
  • 5 poglavlja
  • 290 vežbi
  • 8 testova
  • 50 primera

Opis

Autori:Milica Vajukić, Ružica Pavlićević