POVIJEST GRČKE KNJIŽEVNOSTI

3,000.00 RSD

Knji­ga beč­kog pro­fe­so­ra A. Le­skija pri­hva­će­na je kao naj­ce­lo­vi­ti­ji i naj­čit­ki­ji pre­gled sta­ro­gr­čke knji­žev­no­sti. Iako su se od prvog iz­da­nja 1957. po­ja­vi­le broj­ne knji­ge koje se bave grč­kom knji­žev­no­šću, struč­nja­ci se slažu da ova sin­te­za nije nad­ma­še­na.

Opis

 Albin Lesky

Broj stranica: 896

Format: 160×240 mm

Povez: tvrdi

Godina izdanja:2001

Izdavač:GOLDEN MARKETING – TEHNIČKA KNJIGA,Zagreb