Završna faza časa u nastavi fizičkog vaspitanja

Svaki nastavnik koji je vodio čas fizičkog vaspitanja dosledno i odgovorno, od „pozdrava“ do odlaska u svlačionice, zna koliko je teško održati pažnju i disciplinu učenika, posebno poslednjih 15 minuta časa. Čas fizičkog vasitanja iziskuje daleko više energije, kreativnosti i budnosti nastavnika od bilo kog nastavnog časa. Zbog učeničke nesputanosti i spontanih kretnji u nastavi, …

Dalje…Završna faza časa u nastavi fizičkog vaspitanja