Alex et Zoé et compagnie 2, radna sveska | Data Status

950.00 RSD

Uz ovo izdanje možete kupiti:
Alex et Zoé – Niveau 2 – CD audio individuel
Alex et Zoé – Niveau 2 – Guide pédagogique
Alex et zoe 2 cahier ex grammaire dlf primaire CD
Alex et Zoé et compagnie 2 Livre
Alex et Zoé et compagnie 2, francuski jezik za 3. razred osnovne škole, udžbenik
Alex ET Zoe ET Compagnie: CD Audio Individuel 2 Audio CD
Udžbenički komplet Alex et Zoé et compagnie 1,2,3 metodološki je primeren nivou kognitivnog, motoričkog, afektivnog i socijalnog razvoja učenika nižih razreda osnovne škole. Za predloženi pristup karakteristična je primena igre i raznovrsnih vidova izražavanja kroz crtanje, glumu, mimiku i pokret.

Bogat materijal daje mogućnost nastavniku da selektivno koristi ponuđene sadržaje i da ih prilagođava konkretnim nastavnim situacijama. U nastavi je najsvrsishodnije kontinuirano korišćenje udžbenika i audio-materijala uz postepeno uvođenje radne sveske.

S obzirom na obim i raspored građe, ovaj udžbenički komplet može se koristiti za nastavu francuskog jezika u prvom razredu (pretežno udžbenik) i drugom razredu osnovne škole (kontinuirano korišćenje i radne sveske), a zatim je nivoe 2 i 3 moguće rasporediti, prema planu i nivou postignuća učenika, u trećem i četvrtom razredu.

1 na zalihama

Opis

Autor Colette Samson