ČITANKA 2 – Čitanka za drugi razred gimnazija i srednjih stručnih škola | Novi Logos

1,250.00 RSD

Čitanke izdavačke kuće ,,Novi Logos” unapređuju istraživačku, stvaralačku i produktivnu nastavu srpskog jezika i književnosti i pružaju mogućnost učenicima da steknu relevantna znanja, razvijaju kod njih umetnički ukus i stvaralačke sposobnosti, bogate njihov rečnik, podstiču i neguju njihovu ljubav prema srpskom jeziku, književnosti i nacionalnoj kulturoj baštini.

Čitanka za drugi razred usklađena je sa Programom nastave i učenja i sadrži sve obavezne i dopunske tekstove potrebne za ostvarivanje ciljeva nastave srpskog jezika i književnosti u gimnazijama i srednjim stručnim školama.

Raznovrsna didaktičko-metodička aparatura omogućava postupno, temeljno i kreativno tumačenje teksta i podstiče na dalje istraživanje, a pažljivo izabrane fotografije i umetničke reprodukcije stavljaju tekstove u kulturno-istorijski kontekst, te razvijaju estetske kompetencije.

Dobro osmišljene aparature svojim sadržajem i zahtevima koje stavljaju pred učenike omogućavaju korelacije sa drugim predmetima.

Nema na zalihama

Opis

Autori
dr Boško Suvajdžić
Mr Nataša Stanković-Šošo
Aleksandra Ugrenović