Dialog 2 -udžbenik za šestii razred osnovne škole | Data Status

1,050.00 RSD

  • Pregledna struktura
  • Instrukcije prevedene na srpski jezik
  • Pregledan prikaz gramatičkih struktura, deklinacija i knjugacija
  • Jasno definisani ishodi učenja na početku svakog modula i portfolio za praćenje napretka
  • Ravnomerna zastupljenost jezičkih veština, sa naglaskom na komunikaciji
  • Rusko-srpski azbučni rečnik
  • Saveti za učenje u svakoj lekciji pomažu učenicima da lakše usvoje novu gramatiku i leksiku
  • Savremene ilustracije i fotografije
  • Liste reči za svaki modul
  • Raznovrsnim govornim vežbama učenici se uvode u svet svakodnevne komunikacije na ruskom jeziku

Nema na zalihama