Fizika 2, udžbenik za drugi razred gimnazije | Klett

1,050.00 RSD

Ovaj udžbenik sistematski pomaže učenicima da razvijaju strategije učenja i samostalnost u radu. Primeri, zadaci, ogledi, kao i ostale aktivnosti pospešuju usvajanje znanja i samostalnost u radu, unapređuju veštinu korišćenja udžbenika, kao i primenu stečenih znanja u svakodnevnom životu.

Udžbenik se sastoji iz 6 tematskih celina sa jasnom organizacijom sadržaja. Sadržaji u svim poglavljima su pregledno i jasno predstavljeni i omogućavaju lako snalaženje i usvajanje novih nastavnih sadržaja. Svaka tema u udžbeniku je praćena odgovarajućim ogledima, primerima, pitanjima, zadacima sa rešenjima i kratkim rezimeom. Nalozi u udžbeniku su logički povezani sa sadržajem, jasno su formulisani, precizni i realno izvodljivi.

Nastavne jedinice su izložene na interesantan i podsticajan način. Tekstovi, ogledi i nalozi su zanimljivi, aktuelni, podstiču radoznalost i interesovanje učenika za obrađeno gradivo, pri čemu istovremeno stimulišu učenike na kreativni rad. Primeri koji se navode u udžbeniku su raznovrsni, primereni uzrastu učenika i u funkciji jasnog predstavljanja i razumevanja sadržaja fizike. Na kraju svake nastavne jedinice data su pitanja koja učeniku pružaju mogućnost da samostalno prati sopstveni napredak u sticanju i primeni znanja iz fizike.

Udžbenik sadrži:

  • 226 strana
  • 216 slika i grafikona
  • 165 pitanja sa zadacima
  • 6 poglavlja

Nema na zalihama

Opis

Autori:Marina Radojević