FIZIKA, ZBIRKA ZADATAKA ZA ZAVRŠNI ISPIT U OSNOVNOM OBRAZOVANJU | Vulkan

490.00 RSD

Zbirka zadataka pomaže učenicima za pripremanje završnog ispita u osnovnom obrazovanju.

• Više od 300 zadataka
• Zadaci i pitanja poređani su u sledeće oblasti: Sila, Kretanje, Električna struja, Merenje, Energija i toplota i Matematičke osnove fizike.
• U svim oblastima zadaci pokrivaju sve predviđene standarde.
• U zbirci su zastupljene sve vrste zadataka: računski, zadaci jednostrukog i višestrukog izbora, dopunjavanje, tačne i netačne tvrdnje, povezivanje…
• Na kraju zbirke nalaze se rešenja svih zadataka.

Nema na zalihama

Opis

Autor: Marina Najdanović Lukić, Tatjana Mišić, Ljubiša Nešić