Geografija 3, udžbenik za treći razred gimnazije | Klett

1,050.00 RSD

Ovaj udžbenik će svojim odlikama podsticati zainteresovanost kod učenika, aktivirajući njegove ukupne potencijale, kako intelektualne, tako i emocionalne i socijalne. Sastoji se od sedam poglavlja koja su povezana u konzistentnu celinu. Svako poglavlje je razrađeno kroz više tematskih jedinica usklađenih sa Nastavnim planom i programom za treći razred gimnazije. Postojeći dopunski tekstovi u okviru izdvojenih celina i sadržajnih tabelarnih prikaza čine ga preglednim i omogućavaju bolje razumevanje prezentovanih sadržaja. Tekstovi su na odgovarajućim mestima, interesantni i podsticajni.

Pregledni rezime na kraju nastavnih tema omogućava učenicima, da sagledaju veze i lakše obnove gradivo. Internet linkovi omogućavaju i podstiču na samostalno proširivanje znanja. U udžbeniku se jasno naglašava neophodnost zaštite i očuvanja životne sredine. Ističe se potreba racionalnog korišćenja energetskih izvora kao i neophodnost zaštite voda, vazduha, vegetacije i zemljišta od degradacije i zagađivanja.

Nema na zalihama

Opis

Autori:Vinko Kovačević, Bosiljka Mladenović Kljajić