Geografija 6. Udžbenik za šesti razred osnovne škole | Kreativni centar

1,090.00 RSD

KNjIGA ĆE BITI DOSTUPNA ZA ISPORUKU POSLE 15. AVGUSTA 2019! Udžbenik ima sedam tematskih celina u okviru kojih su obrađeni sadržaji koji vode ostvarenju ishoda predviđenih novim programom nastave i učenja. Svaka nastavna jedinica praćena je pitanjima i zadacima kojima se proverava usvojenost obrađenih sadržaja. Na kraju svake tematske celine nalazi se pregledni sažetak obrađenog gradiva u vidu osnovnih teza i šematski prikaz pojmova obrađenih u okviru nastavne teme. Na kraju knjige dat je registar pojmova obrađenih u udžbeniku. Kvalitetne fotografije, ilustracije i karte, šematski prikazi i geografske zanimljivosti funkcionalno dopunjavaju osnovni tekst.

Nema na zalihama

Opis

Autor: Dragan Milošević, Jovana Todorić, Miroslav Markićević