Geografija 7. Udžbenik za sedmi razred osnovne škole | Kreativni centar

1,090.00 RSD

Udžbenik ima osam tematskih celina u okviru kojih su obrađeni sadržaji koji vode ostvarenju ishoda predviđenih novim programom nastave i učenja. Svaka nastavna jedinica praćena je pitanjima i zadacima kojima se proverava usvojenost obrađenih sadržaja. Na kraju svake tematske celine nalazi se pregledni sažetak obrađenog gradiva u vidu osnovnih teza i šematski prikaz pojmova obrađenih u okviru nastavne teme. Na kraju knjige dat je registar manje poznatih pojmova obrađenih u udžbeniku. Kvalitetne fotografije i karte, šematski prikazi i geografske zanimljivosti funkcionalno dopunjavaju osnovni tekst.

Nema na zalihama

Šifra proizvoda: 8076 Kategorije: , ,

Opis

Autori: Miroslav Markićević, Dragan Milošević