Građevinski materijali – udžbenik

3,400.00 RSD

Knjiga sadrži obilje informacija koje mogu da budu od koristi prilikom rešavanja problema u inženjerskoj praksi i radu sa građevinskim materijalima. U opštem delu knjige obrađeni su problemi strukture materijala, svojstva građevinskih materijala, metodi ispitivanja i matematički prikazi pojedinih karakteristika materijala. U dva posebna dela knjige razmatraju se građevinski materijali univerzalnog tipa ( kamen, drvo, beton, metali itd.), kao i materijali specijalne namene ( hidroizolacioni, termoizolacioni, akustički i drugi ). Detaljno su izložene neke specijalne karakteristike određenih materijala, vezane za konkretnu primenu u praksi. U knjizi je velika pažnja posvećena betonu ( zavisnost između sastava strukture i pojedinih svojstava betona, izbor komponenata, tehnoloških postupaka itd). Izložena materija bazira na stavovima trenutno važećih ( ili predloženih) akata naše tehničke regulative ( JUS standardi, pravilnici, tehnički propisi ). Knjiga će poslužiti kao neophodan podsetnik, priručnik i savetnik svima koji se bave proizvodnjom, primenom i prodajom građevinskih materijala. Možete je naručiti kod izdavača.

Nema na zalihama

Opis

Autor: Mihajlo Muravljov

Izdavač: Građevinska knjiga

Godina izdavanja: 2007.

Broj stranica: 587

Povez: meki