Informatika i računarstvo 5 | Data Status

1,090.00 RSD

Udžbenik prati poslednje IKT standarde sa jasno istaknutim ciljevima učenja.
Savremeno dizajniran, pregledan. Sadržaji se logički i sistematično nadovezuju jedan na drugi.
U udžbeniku i na elektronskom dodatku su prikazani primeri iz lokalizovanih softvera, na srpskom jeziku, sa postepenim uvođenjem termina na engleskom jeziku.
Sadržaji su povezani sa gradivom srodnih predmeta 5. razreda i istog predmeta u narednim razredima.
Predviđen je rad na različitim platformama, sa različitim alatima.
Za programiranje je korišćen programski jezik Skreč koji je učenicima zabavan i interesantan.
Koncept algoritama je objašnjen kroz jednostavne primere iz realnog života koji su prilagođeni uzrastu i iskustvu učenika.
Rečnik manje poznatih reči i pojmova je istaknut na kraju svake lekcije.
Ključne reči i pojmovi objašnjeni su u tekstu i grafički izdvojeni.
Sažetak na kraju poglavlja integriše gradivo i ključne pojmove lekcije.
Pitanja i zadaci su raznovrsni i prilagođeni uzrastu učenika.
U udžbeniku su prikazani najnoviji operativni sistem Windows 10 i deo programa Office 2016. Zbog trenutnog stanja opreme u školama, udžbenik (i elektronski dodatak) će biti dopunjeni dodatnim materijalima u kojima se sadržaji obrađuju na operativnom sistemu Windows 7 i programu Office 2013.

Nema na zalihama

Opis

DATA STATUS