INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 5, UDŽBENIK | Vulkan

980.00 RSD

Udžbenik je napisan prema novom Programu nastave i učenja, tako da omogući ostvarivanje svih navedenih ishoda. Istovremeno, učenike na zanimljiv i interesantan način uvodi u osnove informatičke i računarske pismenosti. Sadržaji su izloženi postupno i sistematično u tri tematske celine: IKT, digitalna pismenost i računarstvo. Uspešno je ostvarena horizontalna i vertikalna korelacija. Osnove programiranja objašnjene su kroz Scratch okruženje. Za proveru usvojenog gradiva na kraju tematskih celina nalaze se projektni zadaci za rad u paru ili grupni rad. Moderan dizajn, mnoštvo fotografija i ilustracija olakšaće savladavanje gradiva.

Nema na zalihama

Opis

Autori:Miloš Papić, Dalibor Čukljević