Informatika i računarstvo 6 | Eduka

1,050.00 RSD

RADNI UDŽBENIK SA DIGITALNIM MATERIJALOM NA CD-U

Potpuno nov udžbenik, savremen, prilagođen novom Programu nastave i učenja za 6.
razred.
• Obiluje QR kodovima koji vode učenike do video-uputstava kojima se dodatno
pojašnjavaju tehnički postupci instalacije programa ili izvođenja složenijih
tehnika rada u odabranim programima.
• Uz udžbenik učenici i nastavnici dobijaju CD sa digitalnim radnim materijalima.
• Dostupan je i u svojoj digitalnoj, interaktivnoj verziji na Mudl platformi.

Opis

Autori: Katarina Aleksić, Katarina Veljković, Miloš Bajčetić, Darko Krsmanović