Istorija 3, udžbenik | Klett

950.00 RSD

Udžbenik za treći razred gimnazije društveno-jezičkog smera i opšteg tipa i srednjih stručnih škola za obrazovne profile pravni tehničar i birotehničar

Udžbenik je podeljen na dve velike celine: Evropa početkom novog veka (XVI–XVIII vek) i Evropa i svet od kraja XVIII do sedamdesetih godina XIX veka. Udžbenik ima ukupno 10 tema koje su izdeljene na odgovarajuće lekcije. Tekst je dopunjen grafičkim prilozima, ilustracijama, izvorima i tekstovima za radoznale, hronološkim tabelama, pitanjima i zadacima. Nepoznate reči i pojmovi su dati uz tekst i vidljivo označeni, a zatim istaknuti i u rečniku na kraju udžbenika.

Takođe, uz svaku lekciju se na početku nalaze i jasno istaknuti ključni pojmovi, kao i uvodni tekst koji predstavlja jednu vrstu uvoda u lekciju, ali u kom se ujedno rezimira tema lekcije. Stručna terminologija i količina informacija su odmereni i prilagođeni uzrastu i obrazovnom nivou učenika gimnazije.

Udžbenik pruža i velike mogućnosti za korelaciju sa drugim predmetima- književnošću, likovnom kulturom, geografijom, pa čak i sa prirodnim naukama (fizikom i hemijom). Udžbenik je napisan na interesantan i učenicima prijemčiv način. Zadovoljava potrebe učenika zainteresovanih za nauku koju upoznaju. Inspirativan je kako za grupni, tako i za individualni rad. Udžbenik razvija i kritičko mišljenje kod učenika izabranim istorijskim izvorima na kraju svakog poglavlja kao i pitanjima i zadacima.

Nema na zalihama

Opis

Autori:Vojin Dabić, Mihael Antolović, Dušan Omčikus