Jezičke pouke za drugi razred osnovne škole Prćić | Eduka

880.00 RSD

Drugi osnovni udžbenički komplet čine: Čitanka za 2. razred (Milanka Berković i Natali Šarić), Jezičke pouke (LJubica Prćić) i Latica po latica – Latinica (Milanka Berković i Natali Šarić). Podstičući radoznalost, ovi udžbenici pomažu učenicima da uoče, prepoznaju i shvate rečenice i reči prema zahtevima novog programa, prošire aktivni rečnik, savladaju elemente usmenog i pismenog prepričavanja, pričanja i opisivanja; da postepeno savladaju usmeno izveštavanje i osposobe se za uočavanje i razumevanje bitnog u tekstu.

Opis

Autori: Mr LJ. Prćić, Dr J. Dražić