Likovna kultura 3 – udžbenik | Novi logos

940.00 RSD

Udžbenik Likovne kulture za 3. razred nastavlja kontinuitet u radu iz prvog i drugog razreda se nastavlja i pažljivo usložnjava i razrađuje u udžbeniku likovne kulture za treći razred.

Kroz različite forme rada, metode i tehnike, kroz kompleksno postavljene zadatke, jasne korelacije sa ostalim predmetima, učenici i nastavnici sada mogu samostalno, u paru ili grupno da otvaraju oblasti koje su pred njima. Postavljeni zahtevi i problemski zadaci omogućavaju i dublju međusobnu saradnju samih učenika koji sada sadržajnije razumeju prednost i lepotu različitosti.

Udžbenik svojim sadržajima nudi i stvara različite modele mišljenja i rešavanja problema, a istovremeno otvara puteve za lično, originalno i kreativno izražavanje i stvaranje u svim oblastima.

Opis

Autori

mr Milutin Mićić
Gordana Mićić