Likovna kultura Buzaši za 2.razred osnovne škole| Eduka

880.00 RSD

U udžbeniku autorki Buzaši predstavljanje nastavne građe je naučno i stručno
osmišljeno, tako da učenicima na logičan, postupan, sistematičan i prijemčiv način
otkrije svet boja i reči i tajnu stvaranja slika, crteža i ilustracija. Po koncepciji,
udžbenik omogućava učenicima da kreativno ožive likovni problem koji se pred njih
postavlja i podstiče ih da istražuju, odgovore na pitanja, daju svoje mišljenje, povežu
pojmove ili da uvežbaju određenu tehniku.

Opis

Autori: Maria Buzaši Marganić, Zita Buzaši