Likovnica 2-likovna kultura za 2.razred | Vulkan

850.00 RSD

Likovnica je pisana prema Programu nastave i učenja propisanim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, i pozitivno odgovara na postavljene ishode. U njemu se nalaze 4 oblasti/teme: Oblici, Sporazumevanje, Likovne igre i Prostor.
Cilj nastave i učenja Likovnice je da se učenik, razvijajući stvaralačko mišljenje i estetičke kriterijume kroz praktični rad, osposobljava za komunikaciju i da izgrađuje pozitivan odnos prema kulturi i umetničkom nasleđu svog i drugih naroda.
Ispunjava sve zahteve modernog nastavnog sredstva. Pristup je naučan, operativnog je karaktera, ilustrativno je primenljivo u praksi, a pre svega, prilagođeno je načinu dečjeg mišljenja i likovnog izražavanja tog uzrasta. Kako je važno da učenike pripremamo za život, ovakav dodatni matrijal će im omogućiti kontinuitet u razvoju kompetencija

Nema na zalihama

Šifra proizvoda: 10022 Kategorije: , ,