MATEMATIKA 1, RADNA SVESKA – 1.i 2.DEO | Vulkan

960.00 RSD

Radna sveska koncepcijski prati sadržaje u udžbeniku. Sadrži mnoštvo zadataka različitog tipa gradiranih po nivoima: osnovni nivo, razumevanje, primena znanja i rešavanje problema. Posebno osmišljenim vežbanjima i proverama znanja omogućava samovrednovanje i praćenje napredovanja učenika.

Opis

Autori:Nela Malinović Jovanović, Jelena Malinović