MATEMATIKA 1a Vdović , radni udžbenik za prvi razred osnovne škole | Eduka

1,040.00 RSD

 • Sadržaj udžbenika je usklađen sa Novim planom nastave i učenja, opštim ishodima i standardima obrazovanja i vaspitanja
 • gradivo predstavljeno na zanimljiv, pitak i prijemčiv način
 • podrška individualizaciji nastave
 • dovoljno sadržaja za rad u školi i kod kuće
 • prilagođeni standardima postignuća učenika
 • funkcionalnost udžbenika omogućavaju sadržaji koji doprinose integraciji znanja, razvoju sistema pojmova,
 • podstiču kritičko i stvaralačko mišljenje, ukazuju na vezu sadržaja sa svakodnevnim životom,njegovom primenom i daljim učenjem
 • primeri u udžbeniku su funkcionalni, raznovrsni i relevantni
 • pitanja, zadaci i nalozi su logično povezani sa sadržajem, jasni i različiti po složenosti
 • tipovi zadataka motivišu učenike i dovode ih u aktivnu poziciju
 • podstiče primenu znanja i veština u rešavanju problema iz svakodnevnog života
 • moderan udžbenik, ocenjen visokom ocenom, tražen od velikog broja učitelja
 • inovativan, pregledan, funkcionalan
 • podsticajan za učenike
 • tehnička opremljenost omogućava brzo čitanje
 • sadržaj udžbenika reprezentuje prirodu znanja određene nauke/discipline
 • udžbenik je primeren uzrastu učenika i podstiče njihov razvoj
 • udžbenik ima jasnu i preglednu strukturu i didaktički je dobro oblikovan
 • jezik udžbenika je odgovarajući i funkcionalan
 • udžbenik doprinosi razvoju sistema vrednosti koji odgovara ciljevima obrazovanja i vaspitanja
 • grafičko-likovna opremljenost udžbenika je odgovarajuća i funkcionalna.
Šifra proizvoda: 4006 Kategorije: , , Oznake: , , ,

Opis

Autori: Ljiljana Vdović, Branka Matijević, Ranka Janaćković