Matematika 2. Udžbenik za drugi razred osnovne škole | Kreativni centar

770.00 RSD

KNjIGA ĆE BITI DOSTUPNA ZA ISPORUKU POSLE 15. AVGUSTA 2019! Udžbenik je u potpunosti usklađen s novim programom nastave i učenja. Nastavne teme su postupno i prirodno razložene na nastavne jedinice. Svaka nastavna jedinica pruža optimalnu količinu informacija i po obimu odgovara uzrastu učenika – uglavnom je jedna lekcija data na jednoj strani, što učeniku omogućuje dobar pregled gradiva i lako snalaženje u udžbeniku. Lekcije obuhvataju i zadatke za samostalan rad, pa učenici mogu da provere u kojoj su meri usvojili nove pojmove. Predviđene su i aktivnosti za rad u paru ili za grupni rad, što će usvajanje znanja učiniti zanimljivim i dinamičnim. Nakon svake nastavne celine sledi rubrika Šta smo učili, u kojoj se ukratko i na pregledan način izlaže pređeno gradivo.

Nema na zalihama

Opis

Autor: Vesna Rikalo, Vesna Rikalo