MATEMATIKA 2 – udžbenik za drugi razred | Novi logos

1,950.00 RSD

Udžbenički komplet Matematike za 2. razred osnovne škole u potpunosti prati Nastavni plan i program Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS.

Svi matematički pojmovi jasno su definisani i objašnjeni na primerima iz realnih životnih situacija. Autorke su matematičke pojmove povezale sa životnim iskustvom svakog deteta. Mnogi primeri su u korelaciji sa ostalim predmetima u drugom razredu.

Matematičke činjenice obrađene su na interesantan i originalan način, motivišu učenike i podstiču da razmišljaju i zavole matematiku. Pažljivo odabrane ilustracije prate određeno gradivo, a saveti učenicima pomažu u rešavanju zadataka.

Radna sveska omogućava individualan pristup i diferenciran rad sa učenicima. Zadaci su raspoređeni po nivoima postignuća, od osnovnog, preko srednjeg, do naprednog.

Ovako osmišljen udžbenički komplet podstiče kod učenika razvoj logičkog mišljenja, koncentracije i ljubavi prema matematici, koja je sastavni deo života svakoga od nas.

Opis

Autori
Senka Tahirović
Iva Ivančević