Matematika 8 – udžbenik | Klet

1,050.00 RSD

Udžbenik  u potpunosti prati nastavni plan i program i oblikovan je u skladu sa savremenim tendencijama nastave matematike. Delimično radnog karaktera, strukturisan je u vidu celina koje obuhvataju sve nastavne jedinice predviđene programom. U okviru svake celine, odgovarajući sadržaji izloženi su prvo kroz primere na datu temu. Najčeće je posle primera dat i zadatak sličnog sadržaja, koji bi učenik kasnije trebalo da koristi za proveru stečenog znanja iz date oblasti.

Načini obrade nastavnih jedinica birani su pažljivo, pri čemu učenici ne treba samo da usvoje činjenice, već i da se motivišu da sami uče, otkrivaju zakonitosti, te da se aktivno uključuju u proces istraživanja i učenja.

Sadržaji koji su van nastavnih sadržaja istaknuti su ikonicama Definicija (u okviru koje se nalaze važne definicije i tvrđenja), Upamti (tu su istaknuti pojmovi koje je bitno trajno upamtiti i koji će učenici kasnije kroz rad primenjivati), Rečnik (jezička objašnjenja matematičkih naziva, njihovo poreklo i značenje).Pored toga, osnovni tekst proširen je i nekim zanimljivim detaljima iz istorije matematike, za one koji žele više da znaju.

Udžbenik je moderno grafički oblikovan i obiluje ilustrativnim elementima: crtežima, tabelama, grafikonima.

Nema na zalihama

Šifra proizvoda: 7280 Kategorije: , , Oznake: , ,

Opis

Autori:

Branislav Popović,
Marija Stanić,
Nenad Vulović,
Sanja Milojević

 

Izdavač:Klett