Mikrobiologija sa epidemiologijom, radna sveska | Klett

990.00 RSD

Radna sveska za drugi razred medicinske škole za obrazovne profile medicinska sestra-tehničar i farmaceutski tehničar

Radna sveska je namenjena lakšem savladavanju i proveri stečenog znanja, kao i razumevanju nastavnih sadržaja kroz zanimljive zadatke i radionice. Sadrži pitanja i zadatke prema različitim nivoima znanja. Teža pitanja su označena zvezdicama. Zadaci su različitog tipa, počev od reproduktivnih, preko alternativnih, višestrukog izbora i kategorisanja pa do istraživačkih. Sadržaj radne sveske u potpunosti prati nastavni plan i program. Radna sveska obuhvata sve delove mikrobiologije, preko opšte mikrobiologije, imunologije, specijalne bakteriologije i virusologije, parazitologije i epidemiologije. Pojedine nastavne jedinice iz oblasti specijalne bakteriologije, virusologije i parazitologije obrađene su u meri i u skladu sa značajem koji ovi mikroorganizmi danas imaju.

Posebno se ističe savremena podela i insistiranje na savremenim dijagnostičkim procedurama koje se danas koriste u mikrobiološkim laboratorijama. Autori su uspeli da kroz različite zadatke i pitanja, povežu, odnosno uspostave korelativnost sa drugim stručnim predmetima koji su od značaja za sticanje stručnih kompetencija.

Nema na zalihama

Opis

Autori:Aleksandra Hristić, Snežana Milanović, Ana Mršulja