MUZIČKA KULTURA 2 – udžbenik | Novi logos

910.00 RSD

Udžbenik Muzičke kulture sa 2 CD-a pripremljen je i usklađen sa važećim Nastavnim planom i programom za predmet muzička kultura za 2. razred osnovne škole.

Udžbenik prate dva kompakt-diska. Na prvom nalaze se sve pesme koje se obrađuju pevanjem, originalna pesma i instrumental, dok su na drugom nove kompozicije namenjene slušanju.

Odabrane pesme su vaspitnog karaktera, podstiču aktivnost učenika, razvijaju svest o umetničkoj vrednosti pesme, pristupačne su i jasne i odgovaraju psihofizičkom uzrastu učenika.

Muzički pojmovi implementirani su u sadržaj udžbenika logičnim redosledom, a ključni pojmovi su vidno istaknuti. Uveli smo različite aktivnosti s ciljem podsticanja kreativnosti i interakcije. One su obeležene ikonicama cvrčka koji učenike upućuje na raznovrsne aktivnosti: pevanje, sviranje, tapšalice, brojalice, muzičke priče, stvaralaštvo, slušanje muzike.

Udžbenik ima za cilj da učenici s lakoćom i zadovoljstvom ovladaju muzičkim terminima, uživaju u muzici, zavole je i prihvate kao važnu i podsticajnu umetnost.

Opis

Autori
mr Dragana Mihajlović Bokan
Marina Injac