Muzička kultura 2, udžbenik za drugi razred gimnazije društveno-jezičkog smera | Novi Logos

990.00 RSD

Gradivo u udžbeniku predstavljeno je uz veliki broj zanimljivosti i ilustracija radi lakšeg i efikasnijeg usvajanja gradiva. Duplerice na početku svakog poglavlja, raznovrsne aparature i sistematizacija na kraju svaku teme olakšavaju utvrđivanje gradiva.

Udžbenike prati veliki broj numera i odlomaka koje su nastavnim planom preporučene za slušanje. Cilj je da ih učenici, potraže i poslušaju na internetu. Kao prilog, na kraju udžbenika nalaze se bogati rečnici pojmova, literatura i spisak preporučenih sajtova domaćih i stranih muzičkih institucija.

Osnovni tekst dopunjen je rubrikama Saznaj više, Podseti se, Zanimljivo, Upoznajmo kompozitore kroz njihova dela i Upoznajte epohu kroz muziku, koje obogaćuju predstavljeni sadržaj. Kroz čitav udžbenik dati su predlozi kompozicija koje učenici mogu da pronađu i poslušaju na internetu. Epohe su obrađene velikim brojem muzičkih primera.

Na kraju poglavlja sistematizovane su glavne informacije . Odgovarajući na pitanja, učenici mogu da provere šta su naučili. Lente vremena na početku svakog poglavlja na zanimljiv način uvode učenike u muzičku epohu koja se obrađuje.

Udžbenik je u potpunosti usklađen sa novim Planom nastave i učenja za drugi razred srednje škole.

Nema na zalihama

Opis

Autor

Mr Aleksandra Paladin