Muzička kultura 7r. udžbenik | Novi logos

890.00 RSD

U ovomudžbeniku autorke su gradivo predstavile na jednostavan i zanimljiv način i time omogućile učenicima da kroz kreativan proces učenja lako stiču trajno i upotrebljivo znanje.

Uz udžbenik se dobijaju i 3 CD-a sa muzičkim zapisima.

Opis

Autori
Mr Aleksandra Paladin
Mr Dragana Mihajlović-Bokan