Naš jezik i kultura izražavanja, gramatika za treći razred osnovne škole | Klet

830.00 RSD

Naš jezik i kultura izražavanja je udžbenik uz koji nastavljate da otkrivate tajne srpskog jezika. Oblikovan je kao radni udžbenik i postepeno Vas uvodi u sadržaj koji treba savladati.

Jezički i gramatički sadržaji u udžbeniku su jasno i uvek sa istom strukturom da bi usvajanje često teških gramatičkih pravila bilo olakšano. Testovi se nalaze posle svake obrađene lekcije jer je za učenike izuzetno važno da primene i provere stečeno znanje. Sve teme posvećene usmenom i pismenom izražavanju obrađene su u udžbeniku i tako je pokriven obavezni deo Nastavnog programa kada je reč o jeziku. Kao još jedan vid provere stečenog znanja, na kraju udžbenika dati su kratak pregled naučenog gradiva i rešenja zadataka.

ODOBRENO IZDANJE od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Opis

Autori: Radmila Žeželj