Nemački jezik 5 – udžbenik „WIR NEU 1” | Klet

1,110.00 RSD

Udžbenik WIR1 adaptiran je u skladu sa Nastavnim planom i programom zadržavajući strukturu i metodički pristup originalnog izdanja.
Udžbenici su podeljeni na module i na početku svakog od njih postavljeni su ciljevi koje bi učenik trebalo da dostigne prolazeći kroz taj modul.

Učenicima se pruža mogućnost da posle svakog modula samostalno procene stepen savladanog znanja.

Opis

Autori:Đorđo Mota, autorka adaptacije: Dragana Boos