Nemački jezik 8 – radna sveska „Magnet 4” sa CD-om | Klet

790.00 RSD

Radna sveska Magnet 4 doprinosi boljem usvajanju leksičkih i gramatičkih sadržaja.

Veliki broj zadataka podstiče učenike da koriste različite kognitivne veštine, kao što su pogađanje, zaključivanje, poređenje i povezivanje.

Postepena progresija olakšava učenicima usvajanje nemačkog jezika.

Radna sveska sadrži:

210 zadataka

96 ilustracija i fotografija

Opis

Autori:

Đorđo Mota

Vesna Nikolovski

Izdavač:Klett