Nemački jezik 8 – radna sveska „WIR 4” | Klet

790.00 RSD

Radna sveska prati strukturu udžbenika i ona nudi komunikativna vežbanja koje podstiču učenika na samostalan rad.

Različiti tipovi vežbanja za utvrđivanje gramatike i sticanje sigurnosti predstavljaju dobar materijal za samostalan rad učenika, kao što su, na primer, vežbe za pisanje pojedinačnikh rečenica i kraćih tekstova, razumevanje pročitanog i odslušanog teksta, savladavanje pravopisa.

Na kraju svakog modula ponuđena je lista izraza upotrebljenih u modulu. Predviđen je i prostor za upisivanje prevoda što učeniku pomaže da na aktivan način usvaja vokabular nemačkog jezika.

Opis

Autori:

Đorđo Mota

Autorka adaptacije:

Dragana Boos

Izdavač:Klett