Nemački jezik 8 – udžbenik „Magnet 4” sa CD-om | Klet

1,110.00 RSD

U udžbeniku Magnet 4 učenici imaju priliku da govore i pišu o ličnom stilu, izboru budućeg zanimanja, ekologiji, ali i da se upoznaju sa zanimljivim činjenicama u vezi sa Austrijom i Švajcarskom.

Pošto je interakcija među učenicima slabija kod zadataka za frontalni oblik rada, takvi zadaci su svedeni na najmanju moguću meru. Veliki broj zadataka za rad u paru i grupi podstiče učenike da ih rešavaju kreativnije i sa većom motivacijom.

Jezička veština pisanja uvežbava se kroz različite tipove tekstova koji se javljaju u savremenim sredstvima komunikacije (vesti, imejlovi, tekstualne poruke na mobilnim telefonima, čet, forum na internetu…).

Udžbenik sadrži:

161 zadatak

177 ilustracija i fotografija

Opis

Autori:

Đorđo Mota

Vesna Nikolovski

Izdavač:Klett