Nouveau Pixel 1 – udžbenik iz francuskog jezika za 5.razred | Data Status

1,190.00 RSD

Novi pristup nastavi sa akcentom na maksimalno angažovanje učenika, sa projektom u svakom modulu.
Knjiga gramatike sa dodatnim vežbama, kao dodatak udžbeniku.
Prošireni kulturni sadržaji.
Poseban akcenat stavljen je na veštinu čitanja i korelaciju sa drugim predmetima.
Interesantne teme u kojima je maksimalno iskorišćena raznolikost zemalja francuskog govornog područja.
Savremene ilustracije i moderniji izgled koji privlače pažnju učenika.
Po jedan video u svakom modulu.
Kontinuirana evaluacija sa sistematičnim pregledima gramatičkih celina.
Unapređena digitalna verzija udžbenika na USB memoriji za interaktivnu nastavu uz pomoć bele table ili projektora.
Internet stranica za učenike sa interaktivnim zadacima, karaoke pesmama i drugim zanimljivim sadržajima.
Raznovrsni zadaci gradirani po težini i mnoštvo materijala za vežbanje i obnavljanje
Usklađen sa novim nastavnim planom i programom
Integrisan pristup razvoju jezičkih veština sa fokusom na komunikaciji
Gramatika i vokabular se uvode postepeno u obimu koji je prilagođen drugom stranom jeziku

Nema na zalihama

Opis

Autor Catherine Favret