Nouveau Pixel 3 – radna sveska za 7. razred, treca god. ucenja i 6. razred, šesta god. učenja | Data Status

760.00 RSD

Radna sveska za 7. razred, treca god. ucenja i 6. razred, šesta god. učenja

Nouveau Pixel je novo izdanje poznatog i u nastavi proverenog udžbenika Pixel. Namenjen je učenicima starijih razreda osnovne škole. U kreiranju novog izdanja autori su se rukovodili iskustvom i sugestijama nastavnika, te zadržali iste pedagoške i metodičke principe na kojima je udžbenik izvorno zasnovan, osvežili stranice novim ilustracijama i dizajnom, a unapredili digitalne komponente.

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

  • Novi pristup nastavi sa akcentom na maksimalno angažovanje učenika, sa projektom u svakom modulu.
  • Knjiga gramatike sa dodatnim vežbama, kao dodatak udžbeniku.
  • Prošireni kulturni sadržaji.
  • Poseban akcenat stavljen je na veštinu čitanja i korelaciju sa drugim predmetima.
  • Interesantne teme u kojima je maksimalno iskorišćena raznolikost zemalja francuskog govornog područja.
  • Savremene ilustracije i moderniji izgled koji privlače pažnju učenika.
  • Po jedan video u svakom modulu.
  • Kontinuirana evaluacija sa sistematičnim pregledima gramatičkih celina.
  • Unapređena digitalna verzija udžbenika na USB memoriji za interaktivnu nastavu uz pomoć bele table ili projektora.
  • Internet stranica za učenike sa interaktivnim zadacima, karaoke pesmama i drugim zanimljivim sadržajima.
  • Raznovrsni zadaci gradirani po težini i mnoštvo materijala za vežbanje i obnavljanje
  • Usklađen sa novim nastavnim planom i programom
  • Integrisan pristup razvoju jezičkih veština sa fokusom na komunikaciji
  • Gramatika i vokabular se uvode  postepeno u obimu koji je prilagođen drugom stranom jeziku

 

Opis

Patricia Robert