Očna duplja – anatomija i neurohirurški pristup

1,320.00 RSD

Knjiga sadrži dva poglavlja. U prvom se obrađuje opšta anatomija orbite sa naglaskom na retrobulbarne strukture i strukture orbitokaverznoznog prelaza. U drugom je prikazan neurohirurški pristup orbiti.
Prvo poglavlje opisuje istoriju pristupa, navode se autori čiji je doprinos razvoju orbitalne hirurgije u svetu bio najznačajniji, kao i počeci razvoja neuroloških pristupa orbiti i orbitokranijuma u našoj sredini.
U odeljku koje govori o savremenim operacijama iznete su osnovne tehnike najčešćih neuroloških pristupa očnoj duplji, kao i prikaza pristupa koji je kod nas uveo dr Ilija Nagulić.

Opis

Autori: Mirjana Nagulić, Ilija Nagulić

Izdavač: Obeležja