Engleski jezik -Over the moon 6, radna sveska | Eduka

950.00 RSD

Radna sveska Over the Moon 6 u potpunosti prati sadržaj udžbenika, a sadrži i
vežbanja za samoevaluaciju, tabelarni gramatički prikaz, rečnik nepoznatih reči sa
izgovorom i značenjem i audio CD za učenike na kojem se nalaze dijalozi i fonetska
vežbanja koja im omogućavaju da unaprede svoj izgovor i usvoje fonološki sistem u
engleskom jeziku.

Opis

Autori: Božidar Nikić