Povijest odijevanja na zapadu

4,400.00 RSD

De­ta­ljan pre­gled na­stan­ka i raz­vo­ja od­ev­nih pre­dme­ta od Egip­ta i Me­zo­po­ta­mi­je do naših vre­me­na odu­še­viće či­ta­toce i upo­zna­ti ih s drev­nim, ali i mo­der­nim kul­tu­ra­ma i ci­vi­li­za­ci­ja­ma i pri­bli­ži­ti im način ži­vo­ta i obi­ča­je ta­da­šnjih ljudi.

U knjizi se nalazi više od hiljadu celokupnih ilustracija, istorija zapadne mode, od drevnog Egipta   do Pariza dvadesetog veka. Detaljni crteži Johna Peacocka organizovani su u hronološkim odeljcima i prate ih detaljni opisi svake figure, uključujući pojedinačne predmete prikazane u kostimu i brojne vrste tkanina, kroja, uzoraka i boja koje su se koristile vekovima. Ovaj neuporedivi referentni rad o tome kako su se ljudi oblačili u zapadnom svetu tokom istorije uključuje ilustrovani pojmovnik sa dodatnim informacijama o tehničkim terminima.

1000+ ilustracija u boji

Opis

Author: John Peacock

Izdavač: Golden marketing  – Tehnička knjiga, Zagreb

Godina izdanja: 2007.

Broj stranica: 224

Povez: tvrdi

Format: 200 x 280 mm