Povijest umjetnosti

Knjiga Povijest umjetnosti Ernsta H. Gombricha danas je vjerojatno najpoznatiji, najizdavaniji, najprevođeniji i najlucidnije pisan opći pregled povijesti umjetnosti. Od prvog izdanja 1950. do danas prošlo je mnogo vremena. Iako je od pojave djela prošlo gotovo pola stoljeća, autor je u njega unosio tek neznatne mijene, odnosno dopune, ostavljajući osnovne teze neizmijenjenima. Razloga je za takvu Gombrichovu postojanost, očito, više. Prije svega tu je njegov autoritet. Ernst H. Gombrich (Beč, 1909) osnovno je povijesnoumjetničko obrazovanje stjecao u rodnome gradu u kome se od kraja prošloga stoljeća stvarala najutjecajnija škola koja će do danas ostati jednim od ključnih ishodišta moderne povijesti i teorije umjetnosti. Veliki autoritet bečke škole povijesti umjetnosti Julius von Schlosser (1866-1938) imao je presudan utjecaj na formaciju mladoga Gombricha, što će on uvijek isticati posvetivši mu i svoje ključno teoretsko djelo Umjetnost i iluzija (1960).

Knjigu Povijest umjetnosti Ernsta H. Gombricha nije potrebno pročitati do posljednje stranice da se shvate svi razlozi njezine popularnosti, ali i istinske vrijednosti. Iako se čita gotovo kao književno djelo, ona je istodobno i vrlo informativna te može zadovoljiti iznimno širok krug čitatelja. I one kojima je osnovni vodič u umjetnost i one stručnije, kojima je dragocjen podsjetnik.

Kategorija:

Opis

AUTOR: E. H. Gombrich