Praktikum „Fizika 6“ zbirka zadataka i eksperimentalnih vežbi za šesti razred osnovne škole | Saznanje

850.00 RSD

U fazi odobravanja.

Praktikum se sastoji od dva dela – prvi sadrži pitanja (132), testove (149) i zadatke (257), a u drugi je posvećen eksperimenatlnim vežbama. Zadacima su skoro sve teme obuhvaćene na tri nivoa težine – od najednostavnijih do zadataka za talentovane učenike. Skoro polovina zadataka je rešeno uz detaljna objašnjenja i diskusiju rezultata – neki na više načina. Ostali zadaci su predviđeni za samosatlan rad, njihova skraćena rešenja, rešenja testova i odgovori na pitanja se nalaze na kraju praktikuma. U eksperimentalnom delu su obrađene vežbe predviđene sadržajem programa. Eksperimentalni rezultati su prikazani tabelarno, a po potrebi su crtani i odgovarajući grafici. Za mnoge vežbe je predloženo više varijanti, u zavisnosti od opremljenosti školskih kabineta. Za neke vežbe su predloženi mogući načini realizacije u školama bez kabineta. Posle većine vežbi je dat rešen zadatak (misaoni eksperiment) koji učenicima može pomoći u realizaciji vežbe.

Nema na zalihama

Opis

Mićo M. Mitrović