Praktikum „Fizika 8“ zbirka zadataka | Saznanje

850.00 RSD

Praktikum se sastoji od dva dela – prvi sadrži pitanja i zadatke, a u drugi je posvećen eksperimenatlnim vežbama. Zadacima su skoro sve teme obuhvaćene na tri nivoa težine – od najednostavnijih do zadataka za talentovane učenike. Mnogi zadaci su rešeni uz detaljna objašnjenja i diskusiju rezultata – neki na više načina. U eksperimentalnom delu su opisani merni instrumenti, način procene grešaka i obrada rezultata merenja. Eksperimentalni rezultati su prikazani tabelarno, a po potrebi su crtani i odgovarajući grafici. Za mnoge vežbe je predloženo više varijanti, u zavisnosti od opremljenosti školskih kabineta. Za neke vežbe su predloženi mogući načini realizacije u školama bez kabineta. Posle težih vežbi je dat rešen zadatak (misaoni eksperiment) koji učenicima može pomoći u realizaciji vežbe. Poseban kvalitet predstavljaju eksperimentalni zadaci, dati na kraju praktikuma. Sadrži i zadatke za samostalan rad.

Nema na zalihama

Opis

Mićo M. Mitrović