Preduzetništvo, udžbenik za 3. i 4.razred | Klett

1,090.00 RSD

Udžbenik za treći razred trogodišnjih i četvrti razred četvorogodišnjih srednjih stručnih škola

Udžbenik Preduzetništvo nastao je kao rezultat profesionalnog i pedagoškog iskustva autora koje, pretočeno u oblik udžbenika, može poslužiti svima koji žele da nauče kako da unaprede svoje ideje, kako da preduzmu nešto novo na tržištu i kako da postanu preduzetnici.

Knjiga je obima 217 strana, a gradivo čine tri poglavlja i prilozi. U okviru svake tematske jedinice pored osnovnog teksta nalaze se elementi jednog hipotetičkog poslovnog plana, koji mogu da posluže kao povod za raspravu na času, ali i da približe izloženu materiju i stave je u svakodnevni kontekst.

Nema na zalihama

Opis

Autori:Željka Kovačev