Priroda i društvo 3 – udžbenik | Novi logos

1,090.00 RSD

Udžbenički komplet iz Prirode i društva za 3. razred osnovne škole dosledno prati Nastavni plan i program.

Nastavni sadržaji u udžbeniku na zanimljiv način, kroz eksperimente i rešavanje problemskih situacija, učenicima omogućuje lakše usvajanje novog gradiva.

Svaka lekcija uspostavlja sadržinske, pojmovne i funkcionalne veze sa prethodnim i narednim delovima udžbenika. Sadržaj udžbenika je povezan sa drugim predmetima čime se obezbeđuje integrisanost znanja kod učenika.

Kroz ilustracije i fotografije, učenici lakše usvajaju gradivo i osposobljavaju se za praktičnu primenu odgovarajućih znanja u svakodnevnom životu.

Udžbenik sadrži problemske, istraživačke i kreativne zadatke koji omogućavaju razvoj viših nivoa znanja. Putem grupnih zadataka razvijaju se saradnički odnosi učenika i aktivno učešće u procesu učenja.

Udžbenik na kraju tematskih oblasti sadrži pojmovne mape, koje vizuelno olakšavaju predstavljanje odnosa i veza između sadržaja.

U Radnoj svesci zadaci su standardizovani i primereni uzrastu, raznovrsni, bogati fotografijama, ilustracijama i ogledima. Razvijaju kod učenika želju za sticanjem novih znanja, istraživanjem, zaključivanjem i opažanjem.

Opis

Autori

Marina Munitlak

Andrijana Šikl Erski