PRIRODA I DRUŠTVO 4 – RADNA SVESKA | Eduka

1,040.00 RSD

‘-udžbenik koji sadrži interaktivnu obradu novog sadržaja (nove lekcije prožete su pitanjima za ponavljanje i povezivanje sa prethodno učenimgradivom)
-optimalan odnos osnovnog teksta i naloga i zadataka
-pri obradi lekcija učenici se podstiču na samostalno uočavanje i zaključivanje
-udžbenik sadrži integraciju sadržaja na kraju svake teme
-zadaci različitih nivoa složenosti
-više nego dovoljan broj zadataka za vežbanje u školi i kod kuće

Opis

Autori: LJ. Vdović, B. Matijević