Priroda i društvo za treći razred – udžbenik | Kreativni centar

850.00 RSD

Sadržaj u udžbeniku podeljen je na pet tematskih celina. Teme su organizovane redom koji je sugerisan u programu: Priroda, društvo, čovek 1. deo, Priroda, društvo, čovek 2. deo, Orijentacija u prostoru i vremenu, Prošlost mog kraja, Kretanje i mirovanje, Materijali. Na početku udžbenika nalazi se Vodič i raspored nastavnih tema. U Vodiču su predstavljeni vizuelni znaci (ikonice) koji imaju funkciju markiranja određenih segmenata u lekcijama: razgovor, pitanja i zadaci, ogled, rečnik, ključne reči. Izlaganje sadržaja unutar lekcija je postupno, uvažava se predznanje učenika i uzrasne karakteristike, jednostavno i jasno se uvode novi pojmovi i povezuju sa svakodnevnim životom, navode se odgovarajući primeri, ističu se ključne reči. Pitanja i zadaci su osmišljeni tako da upućuju učenike na povezivanje i primenu novih i prethodno obrađenih sadržaja, kao i na povezivanje znanja i veština stečenih na časovima drugih predmeta i u svakodnevnom životu. Učenici se upućuju na druge izvore znanja, kao što su fotografije, internet stranice itd.

Nema na zalihama

Opis

Autor: Simeon Marinković, Slavica Marković.Zorica Nobl