Radna sveska uz bukvar i čitanku za prvi razred osnovne škole | Eduka

880.00 RSD

Materijal namenjen uvežbavanju štampanih i pisanih slova, čitanju i razumevanju kraćih tekstova, kao i vežbanju osnovnih gramatičkih pojmova

Opis

Autor: Ivana Juhas